Featured Box Image
Üre % 46
İçerisinde % 46 ile en fazla azot bulunduran gübredir. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere başarı ile tatbik edilebilecek bir gübre olup özellikle ilkbahar gübrelemelerinde ayrıca bitkinin gelişme dönemlerinde de kullanılabilir. Ekimden sonra Mart ayı başlangıcında yapılacak gübrelemede kullanılması uygundur. Üre gübresinin fazla bilinmeyen bir özelliği de uzun süre su ile temas etmediğinde gaz haline geçerek buharlaşmasıdır. Özellikle sulama imkanı bulunmayan kuru tarım alanlarında gübreleme yapılırken topraktaki su miktarı ve hava koşullarıngöz önünde bulundurulmalıdır.