Featured Box Image
Can %26
Amonyum ve Nitrat azotlarını içerir. Bitki nitrattan hemen yararlanır. Amonyum toprak parçacıkları tarafından tutulduğu için bitkiye daha uzun süre yararı olur. Bileşiminde bulunan kireç nedeni ile toprağın asitlenmesini önleyen veya geciktiren karakterde bir gübredir. Bu nedenle asit karakterli topraklara da kolaylıkla uygulanabilir.