Featured Box Image
20-20-0 Kompoze
20-20 adı verilen bu gübre %20 Azot ve %20 Fosfor içermekte olup ekim döneminde taban gübresi olarak uygulanır. Bütün bitkiler için kullanılabileceği gibi kuru ziraat yapılan Orta Anadolu ve geçit bölgesi hububat alanlarında da kullanılabilir.